Menü Kapat

Ali İnandım – Başkan
Zeynep Gül Özşen – 2. Başkan
Prof. Dr. Abdülrezak Altun – Sayman
Ali Şimşek
Alpaslan İpek
Nurcan Herischi
Prof. Dr. Fatih Keskin

Yedek Üyeler
Cahit Seymen
Erdinç Kaygusuz
Alican Özer
Mehmet İhsan Doğan
Tolga Acar
Arif Goriça

Denetleme Kurulu
Sibel Nart
Jale Peneklioğlu
Gülsüm Gülnaz Gültekin

Denetleme Kurulu Yedek Üyeler
Tamer Ardıç
Recep Karagözlü
Mualla Erkul

Ali İnandım – Başkan
Prof. Dr. Abdülrezak Altun – 2. Başkan
Belma Güner Dolu – Sayman
Nurcan Herischi
Alpaslan İpek
Prof. Dr. Fatih Keskin

Yedek Üyeler
Sanem Baykoçak
Zeynep Gül Özşen
Feyza Okan
Jale Penekli
Gülsüm  Gülnaz Gültekin
Cahit Seymen

Denetleme Kurulu
Sibel Nart
Süleyman Coşkun
İhsan Doğan

Denetleme Kurulu Yedek Üyeler
Mualla Erkul
Ahmet Abakay
Ali Şimşek

Belma Güner Dolu – Başkan
Ali İnandım – 2. Başkan
Abdülrezak Altun – Sayman
Canan Avşaroğlu Özgür
Fatih Keskin
Nurcan Karagöz Herischi

Yedek Üyeler
Deniz Sezgin
Gülsüm Gülnaz Gültekin
İhsan Doğan
Mehmet Sobacı
Selma Özinanır
Şükrü Küçükşahin

Denetleme Kurulu
Süleyman Çoşkun
Sibel Nart
Tamer Ardıç

Denetleme Kurulu Yedek Üyeler
Zeynep Gül Özşen
Ahmet Abakay
Haluk Geray

Abdülrezak Altun – Başkan
Canan Avşaroğlu Özgür – 2. Başkan
M. İhsan Doğan – Sayman
Ali İnandım
Pınar Gülter
Mehmet Ağduk
Ruken Öztürk
Demet Kayıran

Sibel Nart – Başkan
Canan Avşaroğlu Özgür – 2. Başkan
Turgay Gürses – Sayman
M. İhsan Doğan – Sayman
Abdülrezak Altun – Sayman
Tayyar Çelebi
Eser Köker
Ruken Öztürk

Yedek Üyeler
Rezzan Örsten
Ahmet Abakay

Denetleme Kurulu
Serhat Hürkan
Ahmet Muhtar Mutluay
Süleyman Coşkun
Haldun Cezayirlioğlu

Haldun Cezayirlioğlu – Başkan
Canan Avşaroğlu Özgür – 2. Başkan
Sibel Nart – Sayman
Ahmet Abakay
Deniz Sezgin
Zeynep Gül Özşen

Denetleme Kurulu
Tayyar Çelebi
Cenap Kayasü
Esra Işık Özgönül
Ahmet Muhtar Mutluay
Pınar Gülter
Mehmet Demirkol

Yedek Üyeler
Abdülrezak Altun
Feyza Okan
Şengül Sislioğlu

Haldun Cezayirlioğlu (Başkan)
Canan Avşaroğlu Özgür (2. Başkan)
Abdülrezak Altun (Sayman)
Fatih Keskin
Sibel Nart
Recep Karagözlü
Faruk Bildirici
Ahmet Abakay
Zeynep Gül Özşen

Fatih Keskin (Başkan)
Canan Avşaroğlu Özgür (2. Başkan)
Abdülrezak Altun (Sayman)
Sibel Nart
Selma Özinanır
Pınar Gülter
Alper Bildirici
Haldun Cezayirlioğlu

Abdülrezak Altun – Başkan
Sibel Nart – 2. Başkan
Fatih Keskin – Sayman
Süleyman Coşkun
Meltem Ağduk
Selma Özinanır
Şükrü Küçükşahin

Yedek Üyeler
N. Serhat Hürkan
Selma Kazbek
Canan Avşaroğlu Özgür

Abdülrezak Altun – Başkan
Şengül Sislioğlu – 2. Başkan
Fatih Keskin – Sayman
Sibel Nart
Turgay Gürses
Asiye İşcan
Asker Kartarı
Mehmet Yüksel

Yedek Üyeler
Selma Özinanır
Ayhan Sağocak
Mehmet Macit Mert

Süleyman Coşkun – Başkan
Abdülrezak Altun – 2. Başkan – Başkan
Selma Özinanır – 2. Başkan
Ayhan Sağocak – Sayman
Mehmet Sobacı
N. Serhat Hürkan
Asker Kartarı

Yedek Üyeler
Feyza Okan
Nursel Gürdilek
Turgay Gürses

Süleyman Coşkun – Başkan
Bülent Çaplı – 2. Başkan
Abdülrezak Altun – Sayman
Kemal Balcı
Mehmet Gürpınar
H. İkbal Gürpınar
Erol Mutlu

Yedek Üyeler
Yılmaz İçöz
M. Cenap Kayasü
Recep Karagözlü

Süleyman Coşkun – Başkan
Ahmet Tolungüç – 2. Başkan
Zeynep Gül Özşen- Sayman
Abdülrezak Altun
Bülent Çaplı
Yılmaz İçöz
Erol Mutlu

Yedek Üyeler
Recep Karagözlü
Gülçin Erşen
Cevdet Cantürk